Pravidlá herne

 

 • Herňa je určená deťom vo veku od 0 do 10 rokov, je rozdelená na dve časti, baby časť je určená deťom od 0 do 3 rokov, druhá je pre deti vo veku od 3 do 10 rokov. Použitie trampolíny nie je vekovo obmedzené.

 • Každé dieťa musí byť v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov, ktorá je počas celého pobytu za dieťa zodpovedná.
 • Za prípadné úrazy detí spôsobené ich nebezpečným správaním je plne zodpovedná sprevádzajúca osoba, majiteľ kaviarne za takéto úrazy nenesie zodpovednosť.
 • Sprevádzajúca osoba dieťaťa je tiež zodpovedná za akékoľvek materiálne škody, ktoré  ona, jej dieťa/deti alebo zverené dieťa spôsobí úmyselne, z nedbalosti, neopatrnosti v rámci herne prípadne iným návštevníkom.
 • Do hracej časti herne je vstup povolený len bez topánok a v ponožkách.
 • V priestoroch kaviarne je dovolené konzumovať len nápoje a pochutiny zakúpené v Kafe Peekaboo s výnimkou stravy pre dojčatá a potravín pre osoby so špeciálnymi dietetickými požiadavkami a alergiami.
 • Konzumácia jedla, nápojov, sladkostí a žuvačiek je v herných častiach kaviarne prísne zakázaná.
 • Do hernej časti platí tiež prísny zákaz nosenia ostrých predmetov, odevov s nejakými visiacimi časťami a šnúrkami, šálov, šatiek, ozdôb a pod.
 • Je prísne zakázané šplhať po ochranných sieťach, atrakciách z vonkajšej strany a liezť po šmýkačkách v protismere.
 • Celý priestor kaviarne je nefajčiarský a platí zákaz vstupu zvierat.
 • Vstup do herných častí je spoplatnený, doprovod má vstup zdarma.
 • Nedodržanie pravidiel herne a agresívne správanie detí oprávňuje personál herne dieťa z herne vylúčiť bez nároku na vrátenie vstupného.
 • Do herne je dovolený vstup len osobám s čistým a vhodným oblečením. O čistote a vhodnosti oblečenia rozhoduje personál herne.
 • Do herne nie je dovolený vstup osobám s nákazlivým ochorením, trpiacimi nevoľnosťou alebo osobám v karanténe.
 • Prevádzkovateľ kaviarne nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie či krádež osobných vecí návštevníkov počas pobytu v kaviarni a v herných zónach.
 • Fotografovanie na profesionálne účely je dovolené len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa kaviarne s herňou.

 

Herňa

 • Herňa je zostavená z atrakcií, ktoré sú certifikované v súlade so Slovenskými predpismi a predpismi Európskej únie.
 • Za bezpečnosť hernej zostavy ručí výrobca a dodávateľ svojimi certifikátmi, atrakcia je pravidelne kontrolovaná a revizovaná.
 • Zamestnanci Kafe Peekaboo majú na sebe odev s logom kaviarne prípadne nosia visačku s logom na viditeľnom mieste.
 • Personál musí byť informovaný o všetkých úrazoch a nehodách.
 • V záujme bezpečnosti všetkých osôb nachádzajúcich sa v herných častiach zostavy je nevyhnutné riadiť sa pokynmi personálu a informáciami uvedenými na tabuliach pri vstupe do herných častí.
 • Odporúča sa, aby deti mali na sebe oblečenie s dlhým rukávom a dlhými nohavicami.
 • Z hľadiska bezpečnosti nie je dovolené vo všetkých priestoroch herne používať vlastné hračky.
 • Rodičia môžu vstupovať do hernej konštrukcie, vtedy pre nich platia rovnaké pravidlá ako pre deti.
 • Prevádzkovateľ kaviarne si vyhradzuje právo meniť všetky vytlačené informácie, časy a ceny bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďakujeme za pochopenie a za to, že pravidlá dodržiavate. Taktiež ďakujeme za to, že hračky, s ktorými sa počas Vášho pobytu u nás priebežne hráte, uložíte na miesto, odkiaľ ste ich vzali. Určite nám tak dlhšie vydržia a personál má priestor sa viac venovať Vašim deťom. Kafe Peekaboo.

Už ste si vybrali z našej ponuky?

Príďte so svojimi ratolesťami na výbornú kávu, usporiadajte im nezabudnuteľnú oslavu, alebo príďte na akciu, ktorá zanecháva radosť.

Kaviareň s herňou

Pozrite si otváracie hodiny a kalendár osláv. Tešíme sa na Vašu čoskorú návštevu.

Tématické odslavy

Tancovanie, kreativita či pirátenie? Žiadny problém. Pozrite si ponuku našich osláv.

Najnovšie akcie

Výhodné ponuky, alebo tématické podujatia, ktoré pripravujeme. Všetko spolu.